instagram takipçi satın al

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 07/06/2019 | 16:55:14 GMT+7
Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019)

Thứ hai 10/6/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

10 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ tiếp nhận xe cứu thương do ông KUO YEH FENG CHU Quốc tịch: Đài Loan tặng UBND huyện Bắc Tân Uyên (TTYT chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Thư  mời riêng, Lãnh đạo: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 -2020; Tờ trình về ban hành Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ cho nhân viên Thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh.

 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

2-

14 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 11/6/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Ông Nguyễn Ngọc Hiệp – Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

2-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh - lần thứ 15 HĐND huyện trên địa bàn các xã: Thường Tân, Tân Mỹ và Lạc An.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ, CV Trực dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Lạc An.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện và công tác văn thư lưu trữ tại xã Hiếu Liêm.

* Mời dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND huyện (gồm Thủ trưởng các ngành: Ban Dân vận, Nội vụ, TC-KH, Tư pháp, Kinh tế, VH&TT, TN&MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ), Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Huế cùng tham dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Hiếu Liêm.

4-

8 giờ 30: Ủy quyền Đội QLTT số 6 dự Hội nghị triển khai các Quyết định bổ nhiệm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường.

* Địa điểm: Trụ sở Cục Quản lý thị trường Bình Dương.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh - lần thứ 15 HĐND huyện trên địa bàn các xã: Tân Định và Hiếu Liêm.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ, CV Trực dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Hiếu Liêm.

Thứ tư 12/6/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh - lần thứ 15 HĐND huyện trên địa bàn các xã: Tân Bình và Bình Mỹ.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ, CV Trực dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Bình.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện và công tác văn thư lưu trữ tại xã Lạc An.

* Mời dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND huyện (gồm Thủ trưởng các ngành: Ban Dân vận, Nội vụ, TC-KH, Tư pháp, Kinh tế, VH&TT, TN&MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ), Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Huế cùng tham dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Lạc An.

3-

9 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự Khai mạc triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam năm 2019.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh - lần thứ 15 HĐND huyện trên địa bàn các xã, thị trấn: Tân Thành, Đất Cuốc và Tân Lập.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ, CV Trực dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Đất Cuốc.

Thứ năm 13/6/2019

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện - Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe TTPTQĐ tỉnh và TTPTQĐ huyện báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện. (TTPTQĐ tỉnh và TTPTQĐ huyện chuẩn bị nội dung)

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Phương; Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Thanh tra, Tư pháp, Phòng LĐTB-XH, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội nông dân, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tân Thành, Tân Định, Thường Tân, Tân Mỹ, Đất Cuốc, Bình Mỹ, Tân Bình, Tân Lập; Chánh Văn phòng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Thanh, Quyên, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND – Lê Văn Quý chủ trì họp Đoàn giám sát phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn giám sát về Công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp giao ban Khối Nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, TN&MT, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Thủy nông, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Bắc Tân Uyên, Chủ tịch UBND các xã – thị trấn, CV Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

4-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Phương chủ trì họp nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất và công ty Cổ phần thẩm định giá Valex thông qua báo cáo kết quả thẩm định giá đất công trình Mở rô%3ḅng Trường mầm non Hoa Cúc (Xây dựng bổ sung 06 phòng học) (Bồi thường, hỗ trợ) (Trung tâm Phát triển quỹ đất và công ty Cổ phần thẩm định giá Valex chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Trung tâm PTQĐ huyện, TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, TC-KH, QLĐT, LĐ-TB&XH, Ban Quản lý dự án, CN. VPĐKĐĐ, UBMTTQ huyê%3ḅn, UBND xã Bình Mỹ, hộ dân có đất bị thu hồi, Phó CVP - Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 14/6/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện - Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Lãnh đạo Phòng TC-KH báo cáo các nội dung:

Nội dung 1: Tiến độ giải ngân vốn thường xuyên năm 2019.

Nội dung 2: Danh mục dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (Phòng TC-KH huyện phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Đại diện Ban Lãnh đạo các cơ quan: Ban CHQS, Công an, Văn phòng Huyện ủy, TC-KH, QLĐT, Phòng Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Tư pháp, Thanh tra, Nội vụ, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Ban QLDA, Y tế, Trung tâm Y tế, Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Trạm Thủy nông và Chủ tịch UBND các xã - thị trấn, Chánh Văn phòng, CV Minh, Huy dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì đối thoại với ông Phan Đình Sự và bà Phạm Thị Huệ, địa chỉ Tổ 1, ấp Đá Bàn, xã Đất Cuốc để giải quyết khiếu nại Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc (lần hai) (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chuẩn bị nội dung).

                                                                                                                     * Mời dự: UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân (Thư mời riêng); Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng TN&MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Phiên họp UBND tỉnh (bất thường) thông qua các nội dung: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu ấp; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục – Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết có liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn; Tờ trình Đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm công chứng; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh về viê%3ḅc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư, Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019.

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan
deneme bonusu deneme bonusu bonus veren siteler
kartal escort
sunny leone sex vedo danki xxx com
avcilar eskort