deneme bonusu deneme bonusu bonus veren siteler hermesbet
ankara escort bayanlar ankara escort kartal escort
kadikoy escort
sunny leone sex vedo danki xxx com xxx sex videos
pornvideoshd.net
instagram takipci

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 10/08/2019 | 16:28:29 GMT+7
Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)

Thứ hai 12/8/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương dự Hội nghị tập huấn xây dựng hệ thống văn kiện khu vực phòng thủ năm 2019 (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức diễn tập huyện theo Quyết định số 2210/QĐ-UBND, các Tiểu ban giúp việc; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an, Trưởng khối vận các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường B - Huyện ủy.

2-

14 giờ 10: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

3-

14 giờ 50: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường B - Huyện ủy.

4-

15 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Huyện.

* Thành phần tham dự: Theo Lịch làm việc của Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

5-

16 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

Thứ ba 13/8/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, thứ 15 HĐND huyện.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ.

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa xã Thường Tân.

2-

7 giờ 30: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, thứ 15 HĐND huyện.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Định.

Thứ tư 14/8/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1146-QĐ/TU, ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

* Mời dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

* Địa điểm: Hội trường B - Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, thứ 15 HĐND huyện.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Bình Mỹ.

4-

7 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ nội vụ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

* Địa điểm: Trụ sở Sở Nội vụ.

5-

8 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, thứ 15 HĐND huyện.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì đối thoại với người dân trên địa bàn huyện (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

Nội dung 1: Đối thoại với bà Lê Thị Xếp, địa chỉ: Ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để giải quyết khiếu nại Khiếu nại Quyết định số 1319/QĐ-UBND, ngày 08/5/2019 và Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên.

Nội dung 2: Đối thoại với bà Nguyễn Thị Thanh, địa chỉ: Ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để giải quyết khiếu nại Quyết định số 1320/QĐ-UBND, ngày 08/5/2019 và Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên.

Nội dung 3: Đối thoại với ông Nguyễn Minh Thuyết, địa chỉ: Ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để giải quyết khiếu nại Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên.

* Mời dự: Bà Lê Thị Xếp, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Minh Thuyết, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện (Thư mời riêng); Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng TN&MT, Trung tâm PTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 15/8/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương dự Họp mặt kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập tỉnh Phước Thành (27/6/1961 - 27/6/2019), 58 năm Ngày chiến thắng Phước Thành (18/9/1961 - 18/9/2019).

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

2-

9 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự họp Sở Xây dựng về việc thống nhất trình tự, thủ tục để chuyển đổi công năng thành trường học đối với công trình nhà ở thuộc dự án đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, mục đích sử dụng đất là đất ở.

* Địa điểm: Phòng họp B – Sở Xây dựng.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi (Đầu cầu cấp huyện).

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TC-KH, Kinh tế, LĐ-TB&XH, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, CV Thanh, Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp nghe thông qua dự thảo Biên bản của Đoàn Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện và công tác văn thư lưu trữ của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 16/8/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30 (cả ngày): Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình đi công tác tại cơ sở.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 8 đoạn thuộc xã Tân Định (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Tân Định; đại diện hộ dân có đất bị thu hồi đoạn thuộc xã Tân Định (do UBND xã Tân Định mời); Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Họp mặt Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 – 20/8/2019).

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện Dầu Tiếng (khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

4-

7 giờ 00: Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát thực tế tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Đất Cuốc, Tân Mỹ.

* Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, đại diện TT UBMTTQVN huyện, Thành viên Đoàn giám sát theo quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 15/3/2019 của HĐND huyện: Ban KTXH HĐND huyện, các đại biểu HĐND: Phan Hồng Sơn, Lê Thanh Lưu, Võ Thị Tuyết Nhung; Lãnh đạo các Phòng ban: TN&MT, Tổ Thanh tra xây dựng, TC-KH, Đài Truyền thanh; Lãnh đạo Phòng QLĐT, Đội Quản lý trật tự đô thị, Lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính (Phụ trách TTXD) xã Đất Cuốc và Tân Mỹ.

* Địa điểm: Tại các cơ sở xây dựng trên địa bàn Đất Cuốc, Tân Mỹ.

* Lưu ý: Thành viên Đoàn Giám sát tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ để cùng đi xe với Đoàn.

5-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng TN&MT dự Hội nghị tập huấn thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. CV Thịnh cùng dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Ban Tổ chức Hội thi trái cây có múi 5 sao huyện Bắc Tân Uyên năm 2019 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND huyện (Gồm Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, VH&TT, Nội vụ, Trung tâm VHTT, Đài Truyền thanh, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND các xã: Tân Định, Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An, Hiếu Liêm); Chánh Văn phòng, Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát Phòng QLĐT về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, đại diện TT UBMTTQVN huyện, Thành viên Đoàn giám sát theo quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 15/3/2019 của HĐND huyện: Ban KTXH HĐND huyện, các đại biểu HĐND: Phan Hồng Sơn, Lê Thanh Lưu, Võ Thị Tuyết Nhung; Lãnh đạo: TN&MT, Tổ Thanh tra xây dựng, TC-KH, Đài Truyền thanh; Lãnh đạo UBND 10 xã, thị trấn.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan