Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông báo
Thứ sáu, 29/04/2016 | 08:33:32 GMT+7
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vường và 30/4, 01/5
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vường và 30/4, 01/5 và danh sách trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5
Tập tin đính kèm:

   1. Thông báo 133/TB-UBND "Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vường và 30/4, 01/5"

   Thongbao-133.PDF

   2. Thông báo 138/TB-UBND "Danh sách trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5"

   Thongbao-138.PDF


Tin liên quan