Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Văn bản công khai
Thứ hai, 30/05/2016 | 20:38:50 GMT+7
Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021
Tập tin đính kèm:

Nghị quyết số 59/NQ-UBBC ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban bầu cử huyện Bắc Tân Uyên về việc Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021.

Tải về toàn văn Nghị quyết tại đây

Tin liên quan