Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ ba, 20/09/2016 | 14:22:44 GMT+7
Huyện Bắc Tân Uyên tập huấn tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Tập tin đính kèm:

   Sáng ngày 20/9, Hội Nông dân huyện Bắc Tân Uyên phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 cho gần 100 cán bộ, hội viên nông dân 10 xã trên địa bàn huyện.

          Toàn cảnh lớp tập huấn tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

  Tham gia lớp tập huấn, học viên được nghe bà Trần Thị Hồng Hạnh-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh giới thiệu, phân tích về hàng Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu; hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái; người sản xuất, người tiêu dùng; giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đối tượng của cuộc vận động, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản thực hiện cuộc vận động; trách nhiệm của các cấp, chính quyền, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà sản xuất, mặt trận, đoàn thể, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm của MTTQ VN và Hội Nông dân trong thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

          Ngoài ra, học viên còn được tuyên truyền một số nội dung liên quan đến những cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, những cơ hội và thách thức của đất nước khi tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới; việc phát huy trí tuệ, tình thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc nhằm nâng cao chất lượng, sự cạnh tranh hàng hóa Thương hiệu Việt trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

          Các học viên tham gia tập huấn sẽ trở thành các hạt nhân trong công tác tuyên truyền về cuộc vận động để Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đi vào cuộc sống được thiết thực hơn.

                                                                                                           Minh Hải

Tin liên quan