Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Hoạt động Ủy ban nhân dân
Thứ ba, 27/09/2016 | 10:27:04 GMT+7
Huyện Bắc Tân Uyên triển khai Luật Tố tụng hành chính năm 2015
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 27/9, UBND huyện Bắc Tân Uyên phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai Luật Tố tụng hành chính năm 2015 cho lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, Chủ tịch Hội phụ nữ, Hội nông dân, Bí thư đoàn và cán bộ tư pháp các xã trên địa bàn huyện.

      Cô Nguyễn Hoàng Yến-Giảng viên khoa Hành chính-Trường Đại học Luật TP.HCM giới thiệu những điểm mới của Bộ luật tố tụng hành chính năm 2015

  Tham gia hội nghị, các đại biểu được nghe cô Nguyễn Hoàng Yến-Giảng viên khoa Hành chính-Trường Đại học Luật TP.HCM giới thiệu đôi nét về ý nghĩa, sự cần thiết phải ban hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015; cơ cấu của Luật; triển khai nội dung, phân tích những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Theo đó, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 gồm 23 chương, 372 điều quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạng và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. Luật này được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 trừ một số quy định liên quan đến người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; liên quan đến pháp nhân là người đại diện, người giám hộ; liên quan đến hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân được quy định trong Bộ Luật dân sự thì có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Luật Tố tụng hành chính năm 2015 tăng 107 điều và có nhiều điểm mới hơn so với Luật Tố tụng hành chính năm 2010 như sửa đổi, bổ sung khái niệm về Quyết định hành chính; quy định vấn đề xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, hành vi hành chính có liên quan trong vụ án hành chính; bổ sung quyết định hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; bổ sung khiếu kiện danh sách cử tri trưng cầu ý dân; thay đổi cấp Tòa án có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện,….

M.Hải-C.Nhẫn


Tin liên quan