Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ hai, 26/06/2017 | 09:34:40 GMT+7
Bắc Tân Uyên tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Tập tin đính kèm:

  Sáng ngày 26/6, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

          Tại hội nghị, các thành viên trong ban chỉ đạo tổng điều tra, điều tra viên đã được nghe Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017. Theo đó, Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra bao gồm các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Nội dung cuộc Tổng điều tra bao gồm: thông tin chung về cơ sở, thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thông tin tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp, thông tin về chuyên đề doanh nghiệp. Từ ngày 1/7 huyện Bắc Tân Uyên sẽ tiến hành Tổng điều tra khối cá thể và tôn giáo đến ngày 30/7 năm 2017 kết thúc điều tra.

          Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

  Qua tập huấn giúp cho các thành viên trong ban chỉ đạo tổng điều tra, điều tra viên các xã hiểu, biết cách ghi thông tin trong phiếu điều tra, tránh những sai sót trong quá trình điều tra và ghi phiếu điều tra.

                                                                                                  M.Hải-C.Nhẫn


Tin liên quan