Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ năm, 24/08/2017 | 11:27:07 GMT+7
Huyện Bắc Tân Uyên: Tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2017
Tập tin đính kèm:

    Ngày 18/8, UBND huyện Bắc Tân Uyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi  hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 cho thủ trưởng, cán bộ, công chức được giao phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Lãnh đạo UBND xã, Công an, Công chức tư Pháp, Địa chính – xây dựng các xã trên địa bàn xã.

          Ông Lê Hoài Khánh - Trưởng phòng tư pháp huyện phát biểu tại lớp tập huấn

   Tại lớp tạp huấn, các đại biểu đã được nghe ông Huỳnh Quốc Anh – Trưởng phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương truyền đạt các nội dung về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Trong đó, tập trung vào nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Quán triệt một số văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm  hành chính do Bộ tư pháp, Sở tư pháp ban hành; Trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính. Giới thiệu các quy định hiện hành trong công tác thi hành pháp luật. Ngoài ra, các đại biểu còn được thảo luận, trao đổi về một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xử lý vi  phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Qua lớp tập huấn, nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện. Đồng thời, trang bị kiến thức cho đội ngũ báo cáo viện pháp luật của huyện. Qua đó góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về những nội dung liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính và thi hành pháp luật đúng quy định.

Chí Nhẫn
Tin liên quan