Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ hai, 25/09/2017 | 09:57:24 GMT+7
Bắc Tân Uyên sơ kết việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 3 tháng cuối năm 2017
Tập tin đính kèm:

  Sáng ngày 21/9, huyện Bắc Tân Uyên tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 3 tháng cuối năm 2017. Ông Thái Thanh Bình-Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện.

          Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống quản lý, điều hành và tổ chức điều hành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được củng cố, kiện toàn thường xuyên; các nội dung xây dựng nông thôn mới đã được đưa vào Nghị quyết Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến xã; công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới từng bước được người dân nắm bắt, được sự đồng thuận cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.Trong 9 tháng qua, huyện đã huy động trên 328 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã đã phát động thực hiện nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, qua đó, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, môi trường nông thôn được cải thiện, an ninh trật tự xã hội được duy trì ổn định. Theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, đối với 7 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì có 3 xã đạt 18/19 tiêu chí gồm Tân Thành, Tân Bình và Bình Mỹ, 3 xã đạt 17/19 tiêu chí gồm  Tân Định, Hiếu Liêm và Tân Mỹ, 1 xã đạt 16/19 tiêu chí là xã Lạc An. Đối với 3 xã còn lại qua kiểm tra, giám sát đến nay 3 xã Tân Thành, Tân Lập và Đất Cuốc đều đạt 19/19 tiêu chí.

          Từ nay đến cuối năm, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới; tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; hoàn thành các thủ tục để 3 xã còn lại được công nhận xã nông thôn mới.

          Ông Thái Thanh Bình-Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, Ông Thái Thanh Bình-Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu phòng Kinh tế huyện tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra các tiêu chí đối với 3 xã chưa được công nhận nông thôn mới; tham mưu UBND tổ chức họp bỏ phiếu xét công nhận đối với 3 xã và hướng dẫn 3 xã các hồ sơ thủ tục để tỉnh xét công nhận xã nông thôn mời; UBMTTQ huyện phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn 3 xã Tân Thành, Tân Lập và Đất Cuốc. Bên cạnh đó, để tích tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu phòng Quản lý đô thị huyện chỉ đạo các xã lập quy hoạch điều chỉnh xây dựng nông thôn mới cho phù hợp; các xã tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong đó chú ý đến vấn đề môi trường, rác thảy; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong các tầng lớp nhân dân.

                                                                                                                             Minh Hải

Tin liên quan