Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Văn bản công khai
Thứ tư, 25/10/2017 | 23:08:50 GMT+7
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND huyện lần thứ 07
Tập tin đính kèm:

Căn cứ văn bản số 95/HĐND-VP ngày 11/8/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND huyện lần thứ 07;

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên công bố nội dung báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện. Xem nội dung báo cáo tại đây.

Tin liên quan