Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông báo
Thứ sáu, 22/12/2017 | 15:17:29 GMT+7
Công khai dự toán ngân sách huyện Bắc Tân Uyên
Tập tin đính kèm:

STT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

Tải về

1

47/QĐ-UBND

07/01/2019

UBND huyện Bắc Tân Uyên

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện Bắc Tân Uyên năm 2019

 

2

3202/UBND-KTTH

07/12/2018

UBND huyện Bắc Tân Uyên

Công khai dự toán ngân sách huyện Bắc Tân Uyên năm 2019


3

1970/QĐ-UBND

02/8/2018

UBND huyện Bắc Tân Uyên

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân huyện Bắc Tân Uyên năm 2017


4

1971/QĐ-UBND

02/8/2018

UBND huyện Bắc Tân Uyên

Quyết định về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh ngân huyện Bắc Tân Uyên năm 2018


5

1708/UBND-KTTH

11/7/2018

UBND huyện Bắc Tân Uyên

Công khai dự toán điều chỉnh ngân sách huyện Bắc Tân Uyên năm 2018


6

92/QĐ-UBND

17/01/2018

UBND huyện Bắc Tân Uyên

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân huyện Bắc Tân Uyên năm 2018


7

2935/UBND-KTTH

14/12/2017

UBND huyện Bắc Tân Uyên

Công khai dự toán ngân sách huyện Bắc Tân Uyên năm 2018

Tin liên quan