Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 30/12/2017 | 08:08:55 GMT+7
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018)

 

Thứ hai 01/01/2018

Sáng:

 

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 theo Thông báo số 640/TB-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện.

Thứ ba 02/01/2018

Sáng:

 

1-

8 giờ 00: Bí thư Huyện ủy – Nguyễn Ngọc Hiệp trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

2-

8 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ khánh thành Trường Tiểu học Tân Định (Ban QLDA chuẩn bị nội dung và Thư mời).

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn dự.

* Địa điểm: Trường Tiểu học Tân Định (Ấp 3, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên).

 

3-

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Thanh tra tỉnh Bình Dương về việc giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng (khiếu nại Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện), bà Mai Thị Doãn (khiếu nại Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện) và ông Nguyễn Khắc Danh (khiếu nại Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện) về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Mở rộng Khu Công nghiệp Đất Cuốc (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Thanh tra, TN&MT, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc, Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 

Chiều:

 

1-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn huyện thông qua Kế hoạch chuẩn bị tổ chức họp mặt Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2018 (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung) và Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung)..

* Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn huyện theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 00: Họp Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo hoạt động Văn phòng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Nhận xét học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh định kỳ hàng tháng (CV Ngọc chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Tất cả cán bộ công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện (02 Phó ban HĐND huyện).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ tư 03/01/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình làm việc với Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến nội dung Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (Phòng VH&TT, Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Trưởng Phòng VH&TT, Trưởng Phòng TC-KH, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

3-

10 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

4-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe thông qua Phương án Quy hoạch chung đô thị Tân Bình đến năm 2040 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và Thư mời).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Viện quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương, Công ty Cấp thoát nước môi trường Bình Dương; Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Viễn thông, Phòng CS PCCC số 5, Điện lực, QLĐT, TN&MT, Kinh tế, TC-KH, VH&TT, GD&ĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, Chánh Văn phòng, CV Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

5-

7 giờ 30 (cả ngày): 50% cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

 

Chiều:

 

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp thống nhất hướng xử lý đối với trường hợp sử dụng đất của ông Bùi Văn Nở tại xã Tân Định (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Thủ trưởng các ngành: Thanh tra, TN&MT, Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Định, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Ngọc, Len dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 

Thứ năm 04/01/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình làm việc với Ban Lãnh đạo Phòng TC-KH về Kế hoạch làm việc năm 2018 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Phòng TC-KH, Chánh Văn phòng, CV Quyên, Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

8 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình làm việc với Ban Lãnh đạo Ban QLDA về Kế hoạch làm việc năm 2018 (Ban QLDA chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Ban QLDA, Chánh Văn phòng, CV Quyên, Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

9 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình làm việc với Ban Lãnh đạo Phòng QLĐT về Kế hoạch làm việc năm 2018 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Phòng QLĐT, Chánh Văn phòng, CV Thanh, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

4-

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự buổi làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT.

* Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

5-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và Thư mời).

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

6-

8 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng QLĐT dự họp góp ý Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* Địa điểm: Hội trường A, Sở Tài nguyên và Môi trường (Tầng 9, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương).

7-

7 giờ 30 (cả ngày): 50% (còn lại) cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

 

Chiều:

 

 

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh.

* Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: TN&MT, QLĐT.

* Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ sáu 05/01/2018

Sáng:

 

 

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, 02 Phó ban HĐND huyện, Chánh Văn phòng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn dự Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế Quý IV/2017 cho cán bộ chủ chốt của Huyện.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp HĐBT, HT và TĐC nghe Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện thông qua Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Đường Thủ Biên – Đất Cuốc đợt 2 (đoạn thuộc xã Tân Mỹ) (Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện (Bao gồm Lãnh đạo các ngành: Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện, TN&MT, TC-KH, QLĐT, Tư pháp, Thanh tra, LĐ-TB&XH, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ), Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 

2-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện thông qua Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến ngã ba Cổng Xanh (đoạn mở rộng cầu Bình Cơ, xã Bình Mỹ) (Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: TN&MT, QLĐT, TC-KH, Thanh tra, Tư pháp, LĐTB&XH, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Chi nhánh TTPTQĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 Thông báo này thay thư mời họp.

Tin liên quan