Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 05/01/2018 | 18:07:17 GMT+7
Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018)

 

Thứ hai 08/01/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

7 giờ 30 (cả ngày): Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh đi thăm và làm việc với Ban Pháp chế HĐND tại tỉnh Lào Cai và Điện Biên về việc trao đổi, học tập kinh nghiệm về hoạt động tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND các cấp và hoạt động giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

* Địa điểm: Tỉnh Lào Cai và Điện Biên.

3-

8 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Ông Đặng Văn Hùng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

* Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn; Trưởng, Phó 02 Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Trưởng Phòng QLĐT, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Thành về việc đưa chợ Tân Thành mới đi vào hoạt động (Phòng Kinh tế, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT và UBND xã Tân Thành chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Thành, Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, TC-KH, QLĐT, TN&MT, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, Chánh Văn phòng, CV Thanh, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

15 giờ 30: Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Chi ủy viên Chi bộ, CV Lâm (CV Lâm chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 

Thứ ba 09/01/2018

Sáng:

 

1-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Chánh Văn phòng, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

2-

7 giờ 30 (cả ngày): Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh đi thăm và làm việc với Ban Pháp chế HĐND tại tỉnh Lào Cai và Điện Biên về việc trao đổi, học tập kinh nghiệm về hoạt động tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND các cấp và hoạt động giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

* Địa điểm: Tỉnh Lào Cai và Điện Biên.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Phương, Phó Chánh Văn phòng – Nguyễn Văn Nhàn dự Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

4-

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Phương dự Hội nghị NLĐ năm 2018 tại Nông trường Cao su Hội Nghĩa.

* Địa điểm: Hội trường Nông trường Cao su Hội Nghĩa.

Chiều:

 

 

14 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ tư 10/01/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

9 giờ 45: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Sở Công thương tỉnh Bình Dương về việc xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu đối với các chợ truyền thống giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn huyện; Kế hoạch sắp xếp trật tự kinh doanh chợ trên địa bàn, bố trí thêm các điểm bán hàng tạm thời để phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Công tác kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ; Công tác quản lý giá, niêm yết giá tại các chợ (Phòng Kinh tế chuẩn bị các nội dung có liên quan).

* Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Đội QLTT số 11, Kinh tế, Chánh Văn phòng, CV Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Trung tâm PTQĐ huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc khối Kinh tế trên địa bàn huyện (Trung tâm PTQĐ huyện phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh; Thủ trưởng các cơ quan: Trung tâm PTQĐ, QLĐT, TC-KH, TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, LĐ-TB&XH, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Trung tâm PTQĐ huyện báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện thuộc khối Văn hóa xã hội (Trung tâm PTQĐ huyện phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương; Thủ trưởng các cơ quan: Trung tâm PTQĐ, QLĐT, TC-KH, TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, LĐ-TB&XH, Ban QLDA, CN.VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND các xã: Tân Thành, Tân Mỹ, Lạc An, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 11/01/2018

Sáng:

 

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị triển khai Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 27/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018 và học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 18.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

2-

14 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Thông qua Dự thảo Phương án Quy hoạch chung đô thị Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên định hướng đến năm 2040 (Phòng QLĐT phối hợp với Đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Trưởng Phòng: TN&MT, Kinh tế, QLĐT, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, Chánh Văn phòng dự.

Nội dung 2: Báo cáo đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và khen thưởng năm 2017.

Nội dung 3: Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2018 cho các cơ sở đảng.

Nội dung 4: Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018.

Nội dung 5: Công tác cán bộ (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Trưởng Phòng Nội vụ.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

3-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Tổng kết công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện tỉnh.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ sáu 12/01/2018

Sáng:

 

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

9 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

 

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017.

* Mời dự: Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện.

* Địa điểm: Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

4-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì Tổng kết công tác hoạt động thanh thiếu nhi năm 2017; triển khai phương hướng năm 2018 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi huyện theo Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 01/3/2017; Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo 10 xã; Đại diện Ban Giám hiệu và Bí thư đoàn trường 03 Trường THPT; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

 

16 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp mặt mừng xuân Mậu Tuất do Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (3/2) tổ chức.

* Địa điểm: Văn phòng Tổng Công ty 3/2 (A128, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An).

 Thông báo này thay thư mời họp.

Tin liên quan