Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 13/01/2018 | 13:28:35 GMT+7
Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)

 

Thứ hai 15/01/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

9 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng) và thị trấn Tân Thành (huyện Bắc Tân Uyên) do Bộ Nội vụ tổ chức tại Hà Nội.

* Mời dự: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng TC-KH, Chủ tịch UBND xã Tân Thành.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

4-

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương tiếp Bí thư Tỉnh ủy về khảo sát Khu tưởng niệm Chiến khu Đ (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Trưởng Phòng VH&TT, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn dự.

* Địa điểm: Khu tưởng niệm Chiến khu Đ, xã Đất Cuốc.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp thống nhất về đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư của Công ty TNHH Một thành viên Triệu Phú Lộc tại xã Tân Lập.

* Mời dự: Trưởng Phòng TN&MT.

* Địa điểm: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

2-

14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TC-KH, Phòng TN&MT dự họp thông qua Dự thảo quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

* Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính.

Thứ ba 16/01/2018

Sáng:

 

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình tiếp tục tham dự Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng) và thị trấn Tân Thành (huyện Bắc Tân Uyên) do Bộ Nội vụ tổ chức tại Hà Nội.

* Mời dự: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng TC-KH, Chủ tịch UBND xã Tân Thành.

 

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý trực tiếp công dân tại xã Thường Tân.

* Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân xã Thường Tân.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Chánh Văn phòng, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2017, xây dựng chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018 (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung và Thư mời).

* Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu 10 xã, lãnh đạo Trạm Y tế 10 xã, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

5-

8 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT, Phòng QLĐT dự khảo sát thực địa vị trí các mương thoát nước thuộc dự án Giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên – Đất Cuốc, làm cơ sở điều chỉnh theo kiến nghị của các hộ dân tại xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ.

* Địa điểm: Ngã ba Lâm trường.

Chiều:

 

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng TN&MT báo cáo đề xuất hướng xử lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trùng lên phần diện tích quy hoạch 03 loại rừng thuộc địa bàn các xã: Đất Cuốc, Lạc An và Hiếu Liêm (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, Hạt Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các xã: Đất Cuốc, Lạc An và Hiếu Liêm, Chánh Văn phòng, CV Len dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương tham dự Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động Thanh Thiếu nhi năm 2017 và triển khai Chương trình năm 2018.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ tư 17/01/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Lễ Khánh thành chợ Tân Thành .

* Địa điểm: Chợ Tân Thành, ấp 4, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Mời dự: Trưởng Phòng LĐ-TB&XH.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thống nhất hướng xử lý, giải quyết các đơn khiếu nại: ông Lê Quang Dương, bà Tống Thị Cánh – xã Đất Cuốc (Công an huyện chuẩn bị nội dung báo cáo), ông Lê Văn Chơi – xã Bình Mỹ (Thanh tra huyện, Phòng TN&MT chuẩn bị báo cáo), ông Trần Văn Nhỏ - xã Bình Mỹ, ông Trần Văn Cu – xã Đất Cuốc (Phòng TN&MT chuẩn bị báo cáo).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Phòng TN&MT, Công an, Phòng QLĐT, Phòng VH-TT, Tòa án (Thư mời riêng), Chủ tịch UBND các xã: Đất Cuốc, Bình Mỹ, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 18/01/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Trung tâm PTQĐ huyện báo cáo phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất của HTX Nông nghiệp Tân Ba để thực hiện dự án Khu tái định cư huyện và dự án Mở rộng Trụ sở Công an huyện. (TTPTQĐ huyện chuẩn bị nội dung)

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND Trần Thị Minh Hạnh; Thủ trưởng các ngành: Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Thanh tra, Tư pháp, TC-KH, LĐTB&XH, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện; Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc, Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 

2-

9 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện - Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 (Phòng TCKH phối hợp Ban QLDA chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo các cơ quan: TC-KH, QLĐT, Ban QLDA, Chánh Văn phòng, CV Quyên, Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị Tổng kết tình hình tranh chấp lao động, đình, lãn công năm 2017; thông qua việc điều chỉnh Quy chế phối hợp của Ban Chỉ đạo tranh chấp lao động tập thể, đình, lãn công tỉnh.

* Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

16 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Tất niên năm 2017 và chào đón năm mới Xuân Mậu Tuất 2018 của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP.

* Địa điểm: Sảnh A1 – Công viên Văn hóa Thanh Lễ (Số 567 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Thứ sáu 19/01/2018

Sáng:

 

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện Thái Thanh Bình dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện Bắc Tân Uyên.

 

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Tổng kết Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban Đại diện theo Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND huyện, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

16 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất 40 năm BIDV Bình Dương phát triển; Tri ân khách hàng.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh chủ trì làm việc, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình. (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung và phối hợp UBND xã Tân Bình mời các hộ dân).

* Mời dự: Thành viên Đoàn vận động theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND huyện (bao gồm các đơn vị: Trung tâm PTQĐ tỉnh, Công ty CP KCN Tân Bình, Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng LĐTB&XH, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn); CV Thanh dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Bình.

Thứ bảy 20/01/2018

Sáng:

 

11 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự liên hoan Tất niên của Bưu điện tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Trung tâm Grand Square – Khách sạn Becamex (230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

 Thông báo này thay thư mời họp.

Tin liên quan